CD_booklet_obalka_BCD_booklet_korektura final_Bzabudnute-piesne-cd_booklet_korektura final_b2_opravaCD_booklet_korektura final_B3CD_booklet_korektura final_B4CD_booklet_korektura final_B5CD_booklet_korektura final_B7CD_booklet_korektura final_B8CD_booklet_korektura final_B9CD_booklet_korektura final_B10CD_booklet_korektura final_B11CD_booklet_korektura final_B12CD_booklet_korektura final_B13CD_booklet_korektura final_B14CD_booklet_korektura final_B15CD_booklet_korektura final_B16CD_booklet_korektura final_B17CD_booklet_korektura final_B18CD_booklet_korektura final_B19CD_booklet_korektura final_B20CD_booklet_korektura final_B21CD_booklet_korektura final_B22CD_booklet_korektura final_B23CD_booklet_korektura final_B24CD_booklet_korektura final_B25CD_booklet_korektura final_B26CD_booklet_korektura final_B27CD_booklet_korektura final_B28

Vypočujte si Zabudnuté piesne

Viac informácií o projekte

Dramaturgia CD vznikala postupne pod citlivým dohľadom majstra Štefana Molotu, rešpektovanej umeleckej osobnosti, upravovateľa, významného husľového virtuóza a primáša. Výber piesní ovplyvnilo miesto ich pôvodu a snaha naznačiť ich istú podobu i napriek skutočnosti, že pochádzajú z rôzneho prostredia a sú poznačené veľkou výpovednou odlišnosťou. Pri samotnej realizácii projektu sa majster Molota spoľahol na overených hráčov, ktorých detailne poznal z minulosti z iných projektov i z pôsobenia v umeleckých telesách ako SĽUK, OĽUN, FS Technik a iné. Štefan Molota sa rozhodol pozvať k interpretácii piesní troch interprétov. Pani Margitu Jágerovú, spevácku osobnosť pochádzajúcu z Liptova žijúcuwe ktorú je ľudová pieseň poslaním a poslucháč to v každej piesni výrazne vníma. Je s piesňou v spojení aj ako uznávaný etnológ a etnomuzikológ. Petra Vraňáková je z prostredia drsnej, ale zároveň krásnej a citlivej Oravy, i keď posledných desať rokov žije v Bratislave. Do piesní vnáša osobitú atmosféru, sfarbenie hlasu a práca s tónom je v Petrinom podaní nezameniteľná. Mužské spevy zveril majster Molota mne. Mojim rodiskom je nitriansky vidiek a za príležitosť zo srdca ďakujem.

Interpréti piesní sú výrazne odlišné spevácke charaktery, vďaka čomu má CD na niektorých miestach lyrickú,na iných zas zemitú, až naturálnu farbu. Ženská spevácka skupina pod vedením Lucie Turiničovej prináša do piesní citlivosť, ale v niektorých piesňach aj vítanú živelnosť. Skutočnosť, že na CD sa nachádzajú piesne z regiónov ako Požitavie, Tekov, Hont, Novohrad, Vojvodina, nebola náhodná. Už na inom mieste dramaturgiu spájam s pohnútkami majstra Molotu dať na jednu plochu široký piesňový materiál. Vďaka tvorivej invencii upravovateľa má poslucháč možnosť pocítiť autenticitu piesní, ale aj obdivovať inštrumentálnu zručnosť interpretov. Textové predlohy piesní umožnili majstrovi Molotovi využiť rôzne výrazové prostriedky a spôsob podania piesní je v mnohom inšpirovaný jeho pohľadom i životnými skúsenosťami.Práca na CD spojila interprétov do jednej malej rodiny, prežité dobrodružstvo pri nahrávaní projektu ich poznačilo putom krásy ” zabudnutých piesní ” a priniesla nezabudnuteľnú príležitosť nahliadnuť do minulosti.

Jozef Nitray, vydavateľ

Galéria